Da budete zdravi i sigurni

Mane sanus et incolumem cum optima cura et curatione!

Kontaktiraj nas

Službe

Služba za opću i porodičnu medicinu

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta

Saznaj više

Služba za hitnu medicinsku pomoć

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu djece

Saznaj više

Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica

Saznaj više

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Saznaj više

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Saznaj više

Centar za mentalno zdravlje

Saznaj više

Služba za radiološku i UZV dijagnostiku

Saznaj više

Centar za edukaciju kadrova

Saznaj više

Služba za ekonomsko finansijske poslove

Saznaj više

Služba tehničkih poslova

Saznaj više

Služba za pneumoftiziološku zaštitu

Saznaj više

Odjeljenje za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata

Saznaj više

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Saznaj više

Misija i vizija

Misija

Provođenje zdravstvene zaštite u svim segmentima primarne zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru koji pokriva J.U.Dom zdravlja Stari grad Mostar.

Vizija

Postizanje najvećeg mogućeg standarda pružanja zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru što uključuje:

-Izgradnju i opremanje ambulanti Doma zdravlja Stari grad u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH

-Zapošljavanjem i edukacijom osigurati najveću moguću stručnost zdravstvenog kadra u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH.

Saznaj više

Ambulante

Novosti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za preventivni zdravstveni pregled branitelja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

Predmet Javnog poziva je osiguranje pružanja usluga preventivnog zdravstvenog pregleda braniteLja koji su bili izloženi traumatskim događajima uzrokovanim u ratu, a koji se izvjesno vrijeme nisu podvrgli redovitim zdravstvenim pregledima, s ciljem prevencije najčešćih oboljenja, kao i skrbi o vlastitom zdravlju.

Saznaj više

Svjetski dan zdravlja

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar,a danas i sa studentima Univerziteta "Džemal Bijedić" -Studij Zdravstvena njega i ove godine realizuje aktivnosti prezentacije i podrške preventivnog zdravstvenog tretmana stanovništvu grada Mostara pod sloganom "Zdravlje za sve!".

Saznaj više

Edukacija učenika četvrtih i petih razreda osnovnih škola

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar u mjesecu martu planira realizovati predavanje pod nazivom „Deformiteti kičmenog stuba kod djece“ u osnovnim školama sa nastavnim planom i programom koji se odvija na bosanskom jeziku

Saznaj više

Edukacija učenika četvrtih i petih razreda osnovnih škola

Dom zdravlja Stari grad Mostar u periodu 13-21.11.2023. godine, planira realizovati projekat edukacije pod nazivom „Škola najljepšeg osmijeha“

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata započinje sa radom.

Saznaj više

Edukacija učenica četvrtih i petih razreda osnovnih škola

Javna ustanova Dom zdravlja Stari grad Mostar u narednom periodu planira realizovati projekat pod nazivom "Nismo više male" u osnovnim školama

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE

Sedmica borbe protiv raka vrata maternice

Saznaj više

Radno vrijeme za novogodišnje praznike

Obavještenje o radnom vremenu Doma zdravlja Stari grad Mostar

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE

Pacijenti starije životne dobi i/ili koji boluju od hroničnih oboljenja imaju mogućnost dobiti vakcinu protiv sezonske gripe besplatno.

Saznaj više

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Poštovani korisnici usluga JU Dom zdravlja Stari grad Mostar, u nastavku saznajte više o preporukama kriznog štaba

Saznaj više

PATRONAŽNA SLUŽBA ZA PORODILJE POČELA S RADOM

Poštovani korisnici usluga JU Dom zdravlja Stari grad Mostar, sa zadovoljstvom Vas informišemo da je sa radom počela patronažna služba za porodilje.

Saznaj više