Da budete zdravi i sigurni

Mane sanus et incolumem cum optima cura et curatione!

Kontaktiraj nas

Službe

Služba za opću i porodičnu medicinu

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta

Saznaj više

Služba za hitnu medicinsku pomoć

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu djece

Saznaj više

Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu

Saznaj više

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica

Saznaj više

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Saznaj više

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Saznaj više

Centar za mentalno zdravlje

Saznaj više

Služba za radiološku i UZV dijagnostiku

Saznaj više

Centar za edukaciju kadrova

Saznaj više

Služba za ekonomsko finansijske poslove

Saznaj više

Služba tehničkih poslova

Saznaj više

Služba za pneumoftiziološku zaštitu

Saznaj više

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Saznaj više

Misija i vizija

Misija

Provođenje zdravstvene zaštite u svim segmentima primarne zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru koji pokriva J.U.Dom zdravlja Stari grad Mostar.

Vizija

Postizanje najvećeg mogućeg standarda pružanja zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru što uključuje:

-Izgradnju i opremanje ambulanti Doma zdravlja Stari grad u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH

-Zapošljavanjem i edukacijom osigurati najveću moguću stručnost zdravstvenog kadra u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH.

Saznaj više

Ambulante

Novosti

OBAVJEŠTENJE

Sedmica borbe protiv raka vrata maternice

Saznaj više

Radno vrijeme za novogodišnje praznike

Obavještenje o radnom vremenu Doma zdravlja Stari grad Mostar

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE

Pacijenti starije životne dobi i/ili koji boluju od hroničnih oboljenja imaju mogućnost dobiti vakcinu protiv sezonske gripe besplatno.

Saznaj više

PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Poštovani korisnici usluga JU Dom zdravlja Stari grad Mostar, u nastavku saznajte više o preporukama kriznog štaba

Saznaj više

PATRONAŽNA SLUŽBA ZA PORODILJE POČELA S RADOM

Poštovani korisnici usluga JU Dom zdravlja Stari grad Mostar, sa zadovoljstvom Vas informišemo da je sa radom počela patronažna služba za porodilje.

Saznaj više