Kočine

Ambulanta porodične medicine Kočine smještena je u prigradskom naselju  Kočine koje pokriva  naselja Kočine ,Opine i Gnojnice za oko 2100 pacijenata.

Kontakt informacije.

Telefon za naručivanje:036/281-320

Email:ambulanta.kocine13@dzsgmostar.ba

Porodični ljekar je Prim.dr.Mirsad Rahimić

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Čekaonica
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Ordinacija Dr Rahimić Mirsad
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Kartoteka :med.sestra Čopelj Mirzada