Gornja Drežnica

AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE GORNJA DREŽNICA

GornjaDreznica

    BROJ REGISTROVANIH GRAĐANA: 1442 BROJ PREGLEGA U 2013 GODINI TIM PORODIČNE MEDICINE: Doktor medicine sa PAT edukacijom i dvije medicinske sestre sa PAT edeukacijom + sanitetsko vozilo

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ambulanta 9 – Gornja Drežnica Tel:036/281296 Porodični ljekar:Ajla dr. Macić