AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE I

Šef Službe za opću i porodičnu medicinu:

Selma dr. Burić Vejzović  Telefon:036/281-284,mob.061 876-641

spec.porodične medicine 

Email;

sef.porodicne@dzsgmostar.ba

Radno vrijeme;od 07-15 sati svakog radnog dana

SAMSUNG DIGITAL CAMERAMedicinske sestra; Fikreta Feriz Jelovac

Email:ambulanta.brankovac1@dzsgmostar.ba

Adresa Osmana Đikića 6

Telefon:036/281-284