AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE I

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Šef Službe za opću i porodičnu medicinu:

Edin dr.Kapetanović

spec.porodične medicine

Email;sef.hmp@dzsgmostar.ba

Radno vrijeme;od 07-15 sati svakog radnog dana

Medicinske sestra;Nada Puce

SAMSUNG DIGITAL CAMERAMedicinske sestra; Fikreta Feriz Jelovac

Email:ambulanta.brankovac1@dzsgmostar.ba

Adresa Osmana Đikića 6

Telefon:036/281-284