Misija i vizija JU Dom zdravlja

Misija

Provođenje zdravstvene zaštite u svim segmentima primarne zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru koji pokriva J.U.Dom zdravlja Stari grad Mostar.

Vizija

Postizanje najvećeg mogućeg standarda pružanja zdravstvene zaštite u Gradu Mostaru  što uključuje:

  • Izgradnju i opremanje ambulanti Doma zdravlja Stari grad u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH,
  • Zapošljavanjem i edukacijom osigurati najveću moguću stručnost zdravstvenog kadra u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite i nomenklaturi usluga u FBiH.