Porodična ambulanta Brankovac 3

Ambulanta 3 – Brankovac Tel:036/281321 Porodični ljekar:

Amb .Brankovac 3 – dr.Amela Prtljagović036 281-3210603012093