Porodična ambulanta Zalik 2

Ambulanta 22 – Zalik Tel:036/281310 Porodični ljekar Maida dr. Trebinjac