Kontakt informacije

Naziv ambulante
porodične medicine
Telefon Ime i prezime doktora
Ambulanta – Brankovac 036/281284 Amra Suljić
Ambulanta – Brankovac 036/281321 Azra Hadžić
Ambulanta – Brankovac 036/281321 Ena Humačkić
Ambulanta – Carina 036/281311 Selma Burić Vejzović
Ambulanta – Blagaj 036/281316 Amna Palikuća
Ambulanta – Podveležje 036/281317 Amna Palikuća
Ambulanta – Blagaj 036/281316 Jermina Kapetanović
Ambulanta -D. Drežnica 036/281297 Ajla Macić
Ambulanta – G. Drežnica 036/281296 Ajla Macić
Ambulanta – D. Mahala 036/281314 Aida Ćupina
Ambulanta – Dračevice 036/281319 Zlata Pejak
Ambulanta – Gubavica 036/281318 Đino Šuta
Ambulanta – Kočine 036/281320 Mirsad Rahimić
Ambulanta – Luka 036/281322 Maja Turković
Ambulanta – Potoci 036/281327 Emina Pargan Frko
Ambulanta – Potoci 036/281298 Pajo Merdanis
Ambulanta – Tekija 03/281315 Amra Tutić
Ambulanta – Tekija 036/281315 Amra Suljić
Ambulanta – Vrapčići 036/281299 Melida Hasanagić
Ambulanta – Zalik 036/281310 Malina Fočić
Ambulanta – Zalik 036/281310 Maida Trebinjac