Kontakt informacije

COVID AMBULANTA RODOČ 061 877-033

Naziv ambulante
porodične medicine
TelefonIme i prezime doktora
Ambulanta – Brankovac036/281284Selma Burić Vejzović
Ambulanta – Brankovac036/281321Amra Suljić
Ambulanta – Brankovac036/281321Arnela Prtljagović
Ambulanta – Carina036/281311Zehra Korkutović Škaljić
Ambulanta – Blagaj036/281316Azra Tursunović
Ambulanta – Podveležje036/281317Azra Tursunović
Ambulanta – Blagaj036/281316Jermina Kapetanović
Ambulanta -D. Drežnica036/281297Ajla Macić
Ambulanta – G. Drežnica036/281296Ajla Macić
Ambulanta – D. Mahala036/281314Aida Ćupina ili Kadira Zaklan
Ambulanta – Dračevice036/281319Zlata Pejak
Ambulanta – Gubavica036/281318Đino Šuta
Ambulanta – Kočine036/281320Samra Kitić
Ambulanta – Luka036/281322Maja Turković
Ambulanta – Potoci036/281327Emina Pargan Frko
Ambulanta – Potoci036/281298Said Jašarević ili Majla Keskin
Ambulanta – Tekija03/281315Amra Tutić
Ambulanta – Tekija036/281315Ema Bajgorić
Ambulanta – Vrapčići036/281299Melida Hasanagić
Ambulanta – Zalik036/281310Saima Zahirović
Ambulanta – Zalik036/281310Maida Trebinjac