Uprava

Direktor: Mr.sci.Edin dr. Kapetanović

Pomoćnik direktora: Dževad Bašić

Glavna sestra Doma zdravlja: Adisa Šehović

Upravni odbor:

1.Mirsad  Džajić  predsjednik

2.Sanja Hodžić član

3.Darija Erić Pehar član