Uprava

Direktor: Mr.sci.Edin dr. Kapetanović

Pomoćnik direktora: Arif Jelovac

Glavna sestra Doma zdravlja: Adisa Šehović

Upravni odbor:

1.Mario Šutalo Predsjednik

2.Ćamil Habul član

3.Senad Međedović član

4.Dževad Bašić član

5.Nedžama Begović Špago član