Centar za mentalno zdravlje

Cntar za mentalno zdravlje smješten je u centralnom objektu Doma zdravlja Stari grad Mostar u ul.Osmana Đikića br.6.Mostar

Kontakt tel: 036/281-288,Email:

cmz.mo@dzsgmostar.ba

Radno vrijeme za pacijente od 07-13,30 svakog radnog dana

Zaposleni u CMZ:

Dr.Šator Elmir  spec.neuropsihijatar-šef CMZ
Džino Amra dipl.psiholog
Čulinović Fatima glavna sestra CMZ
Ljevo Elma dipl.socijalni radnik
Krpo Mehmed okupacioni terapeut
Zilić Iskra okupacioni terapeut