OSNOVAN IZOLATORIJ ZA GRAD MOSTAR

Uncategorized

Na osnovu Odluke o izolatorijumu i liječenju osoba oboljelih od COVID-19  u objektu Rodoč  bb, Mostar broj:06-02-33-301/20 od 17.09.2020.godine ,a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo  i uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva,  misnistar zdravstva ,rada i socijalne zaštite HNK zadužuje Dom zdravlja  Stari grad Mostar i Dom zdravlja Mostar da osiguraju hladne timove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti , koji će na dnevnoj bazi pratiti zdravstveno stanje pacijenata,u saradnji sa nadležnim epidemiolozima i infektorlozima.

U skladu sa tom odlukom   osniva se:

IZOLATORIJ ZA GRAD MOSTAR

U sklopu Izolatorija  nalazi se i COVID ambulata Doma zdravlja Stari grad Mostar (obezbijeđen poseban ulaz) Ambulanta je opremljena sa opremom za klinički pregled pacijenata, brze intervencije,laboraorijsku dijagnostiku,PCR testiranje i RTG pluća.

Radno vrijeme ambulante je od 08-19 sati od ponedeljka  do subote, a radno vrijeme  nedeljom je od 08-13 sati.

Pripremu i upućivanje pacijenata vrše izabrani doktor porodičn medicine iz ambulanti porodične medicine gdje su pacijenti registrovani.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *