UPUSTVO SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA n/r direktora/ravnatelja

Uncategorized

Predmet: Upustvo  za postupanje u vezi upućivanja pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostičke preglede, dostavlja se

Kantonalni štab civilne zaštite donio je Naredbu broj: 17-06-40-16-67120 od 30.04.2020.godine kojom se dozvoljava postepeno uvođenje pružanja redovnih specijalističko-konsultativnihi dijagnostičkih pregleda u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva prema redoslijedu prioriteta počevši od 04.05.2020. godine, u skladu sa  planom zdravstvenih ustanova uz striktno pridržavanje epidemioloških mjera propisanih od strane Zavoda za javno zdravstvo HNK.

U svrhu jednoobraznog postupanja zdravstvenih ustanova na području HNK, dostavljamo Upustvo za postupanje u vezi upućivanja pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostičke preglede kako slijedi:

1.Specijalističko-konsultativna i dijagnostička djelatnost koja je organizirana u domovima zdravlja osigurava se u skladu sa planom i usvojenim procedurama COVID-l9 zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite.

2.Upućivanje pacijenata na specijalističko-konsultativne i dijagnostičke pretrage u bolničke zdravstvene ustanove organizira se kako slijedi:

 • Pacijent telefonskim putem kontaktira izabranog porodičnog ljekara koji razgovorom s pacijentom procjenjuje zdravstveno stanje i po potrebi dogovara termin za posjetu porodičnom ljekaru radi upućivanja na specijalističko-konsultativne i dijagnostičke pretrage.
 • U slučaju potrebe upućivanja na specijalističko-konsultativne i dijagnostičke pretrage, porodični ljekar, odnosno medicinska sestra kontaktira nadležnu bolničku ustanovu radi zakazivanja termina za pregled i o zakazanom terminu obavještava pacijenta.
 • U prvoj fazi popuštanja mjera obustave specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih pretraga, voditi računa o redoslijedu prioriteta.
 • Neposredno prije zakazanog termina, pacijent se treba javiti u trijažni centar nadležnog doma zdravlja radi popunjavanja epidemiološkog upitnika.
 • Pacijent je obvezan pri dolasku u bolničku zdravstvenu ustanovu sa sobom donijeti uputnicu, ranije nalaze kao i popunjen epidemiološki upitnik ne stariji od 48 sati, a po procjeni se vrši triaža pacijenata.
 • U slučajevima upućivanja pacijenta na bolničko liječenje, neophodno je izvršiti testiranje osobe na COVID-19.
 • Specijalističko-konsultativna i dijagnostička djelatnost koja se obavlja u bolničkim zdravstvenim ustanovama osigurava se u skladu sa  planom i usvojenim procedurama COVID-1 9 bolničke zdravstvene ustanove.
 • Bolničke zdravstvene ustanove su dužne sa svojim usvojenim procedurama u vezi naprijed navedenog informirati ustanove primarne zdravstvene zaštite.

U skladu sa aktom Zavoda za javno zdravstvo HNK broj:765120 od 29.04.2020. godine obvezno je striktno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera u svim zdravstvenim ustanovamabez obzira na oblik vlasništva kako slijedi:

 • Naručivanje pacijenata vršiti uz veći vremenski razmak kao bi se izbjeglo čekanje inepotrebno zadržavarnje više ljudi na istom mjestu.
 • Pacijenti trebaju dolaziti sami, odnosno prema potrebi samo s jednim pratiteljem uz obvezu nošenja zaštitnih maski i rukavica.
 • Prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu vršiti trijažu pacijenata (mjerenje tjelesne temperature, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica).
 • U čekaonicama omogućiti poštivanje socijalne distance od 2 m u smislu označavarnja prostora za sjedenje.
 • Nakon svakog obavljenog pregleda dezinficirati prostorije i medicinsku i drugu opremu odgovarajućim sredstvima zadezinfekciju i izvršiti provjetravanje prostorija.
 • Po završetku smjene, ordinaciju temeljito očistiti i dezinficirati.
 • Za sve radnike, korisnike i posjetitelje nužno je osigurati na vidljivom mjestu na ulazu u zdravstvenu ustanovu obavijest o radnom vremenu, načinu prijema pacijenata,upute i preporuke za pridržavanje opših higijenskih postupaka i mjera socijalnog distanciranja te dostupnost punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.
 • Korisnicima i posjetiteljima na glavnim ulazima, u čekaonicama i pultovima za prijem pacijenata na raspolaganje staviti dispanzere s dezinfekcijskim sredstvom za ruke (60 -70 % alkohola).

Otvoreni smo za Vaše prijedloge i sugestije u cilju učinkovitog i optimalnog organiziranja pružanja specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih pretraga.

Zahvaljujemo na saradnji, s poštovanjem                                       

                                                                                                 M I N I S T A R

Dr.sc.Goran Opsenica s.r.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *