Edin dr. Kapetanović imenovan za direktora Doma zdravlja Stari grad Mostar

Uncategorized

Na osnovu člana  66. stav 2. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“ br: 46/10 i 75/13), člana 28. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar broj: 01-1-102/2015-03 od 12.01.2015. godine a uz prethodnu  saglasnost Ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite/skrbi HNK/Ž br: 06-02-39-417/20 od 27.04.2020. godine Upravni odbor/vijeće na XXVII telefonskoj sjednici  održanoj dana 29.04.2020. godine donosi

O D  L  U  K  U

o konačnom imenovanju direktora

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

I

Edin dr. Kapetanović imenuje se za direktora J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar za mandatni period od 4 godine počevši od 01.05.2020. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“  i   „Službenim novinama Hercegovačko – neretvanskog kantona“.

Predsjednik Upravnog odbora/vijeća

                                                                                   Mario Šutalo

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *