Mjere za zdravstvene ustanove

Uncategorized

Mjere za zdravstvene ustanove

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je 31. prosinca 2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povišene tjelesne temperature, kašalj i otežano disanje, a bolest je dijagnosticirana kao virusna upala pluća. Identificiran je su novi Coronavirus – 2019-nCoV.

1.     Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji

 • Podatke možete pronaći na web-stranici:

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH:

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC):

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
 • Rizik od „uvoza“ slučajeva u Europu je ocijenjen kao vjerojatan (ECDC). Nа оsnоvu dо sаdа rаspоlоživih infоrmаciја о bоlеsti, Svjеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја nе prеpоručuје bilо kakva оgrаničеnjа mеđunаrоdnih putоvаnjа.
 • Informacije za putnike su distribuirane Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

2.     Definicija slučaja

(bazirana na trenutnim dostupnim informacijama, može biti predmet revizije kada budu dostupne nove informacije)

 • Sumnjiv slučaj
 1. Pacijent sa teškom akutnom respiratornom infekcijom (povišena temperaura, kašalj, zahtjeva hospitalizaciju), I bez druge etiologije koja objašnjava kliničku prezentaciju, I najmanje jedno od sljedećeg:
 2. Historija putovanja ii boravak u gradu Wuhan, Hubei provincija Kina, unutar 14 dana prije početka simptoma, ILI
 3. Pacijent je zdravstveni djelatnik koji je radio u okruženju gdje se brinuo za pacijente sa ozbiljnim akutnim respiratornim infekcijama nepoznate etiologije.
 4. Pacijenti sa akutnom respiratornom bolesti I najmanje jednim od sljedećeg:
 5. Blizak kontakt sa potvrđenim  ili vjerojatnim slučajem infekcije 2019-nCoV unutar 14 dana prije pojave simptoma; ILI
 6. Posjeta ili rad na životinjskoj pijaci u Wuhanu, Hubei provinciji Kina, unutar 14 dana prije pojave simptoma; ILI
 7. Rad ili posjeta zdravstvenoj ustanovi unutar 14 dana prije pojave simptoma, gdje su prijavljeni pacijenti hospitalizirani zbog infekcije 2019-nCoV.
 • Vjerojatan slučaj

Sumnjiv slučaj koji je nakon testiranja na 2019-nCoV neuvjerljiv ili za koga je test bio pozitivan na pan-koronavirus testu

 • Potvrđen slučaj

Osoba sa laboratorijski potvrđenom 2019-nCoV infekcijom, bez obzira na kliničke znakove i simpome.

3.     Upravljanje sumnjivim slučajem

 • Zdravstveni djelatnik sumnjiv slučaj infekcije 2019-nCoV prijavljuje hitnom prijavom Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi provođenja epidemiološkog ispitivanja i poduzimanja adekvatnih mjera osiguranja radi zaštite stanovništva.
 • Za osobe za koje se utvrdi da imaju simptome koje odgovaraju infekciji novog korona virusa i epidemiološka povezanost, potrebno je aktivirati plan djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama i medicinskim hitnim slučajevima ustanove, odnosno postupiti u skladu za Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05, dio 5. Prijevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih).
 • Prijevoz provesti samo odgovarajućim sanitetskim prijevoznim sredstvom i uz uvjete koji onemogućavaju širenje zaraze. Pacijent treba staviti medicinsku masku. Zdravstveno osoblje prati pacijenta, a skrb prilagoditi prema dostupnoj opremi za osobnu zaštitu (Dio 4., minimalno je potrebno imati medicinsku masku i rukavice). Prema potrebi: hospitalizacija i izolacija se provodi u zdravstvenim ustanovama na odjeljenjima za liječenje od zaraznih bolesti.

4.     Principi strategija prevencije i kontrole infekcije u bolničkim uvjetima sa pacijentom sumnjivim na 2019-nCoV

Uključuje sljedeće:

 1. Rano prepoznavanje i kontrola izvora
 2. Klinička trijaža koja uključuje rano prepoznavanje i hitan smještaj sumnjivih pacijenta u prostor izdvojen od drugih pacijenata (podizanje svijesti zdravstvenih djelatnika, postaviti oznake u čekaonicama koji podsjećaju sumnjive pacijente na upozorenje).
 • Primjena Standardnih mjera opreza za sve pacijente
 • Mjere respiratorne higijene: ponuditi medicinsku masku pacijentima sumnjivim na 2019-nCoV, prekriti nos i usta  tijekom kašljanja ili kihanja maramicom ili unutarnjom stranom lakta, provoditi higijenu ruku nakon kontakta sa respiratornim sekretima.
 • Oprema za osobnu zaštitu: tačno i konzistentno korištenje zaštitne opreme i adekvatna higijena ruku pomaže smanjenju širenja patogena.
 • Osigurati da se procedure čišćenja i dezinfekcije slijede ispravno i konzistentno, temeljito čišćenje okolišnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije za nivo bolnica (kao što je natrij hipoklorit) i primjena adekvatnih procedura.
 • Provođenje empirijskih dodatnih mjere opreza (kapljične, kontaktne i zrakom prenosive infekcije) za sve sumnjive slučajeve
 • Mjere opreza za kapljične i kontaktne infekcije: smještaj pacijenata u jednokrevetne sobe s mogućnošću adekvatne ventilacije, ukoliko nisu dostupne jednokrevetne sobe osigurati kohortni smještaj pacijenata sumnjivih na infekciju 2019-nCoV, udaljenost između kreveta najmanje 1 m, ukoliko je moguće osigurati kohortu zdravstvenih djelatnika koji su ekskluzivno zadužene za slučajeve, koristiti medicinske maske, koristiti zaštitu za oči/lice, koristiti čiste, ne-sterilne ogrtače dugih rukava otporne na tekućinu, koristiti rukavice, čistiti i dezinficirati dijagnostičku opremu (70% etilnim alkoholom), uzdržavanje od dodirivanja očiju, nosa i usta potencijalno kontaminiranim rukama, izbjegavajte kretanja i transport pacijenata izvan sobe ili odjela ukoliko to nije medicinski neophodno (ukoliko je neophodno koristiti unaprijed određene rute i staviti medicinsku masku pacijentu), osigurati da zdravstveni djelatnici koji transportiraju pacijente koristite opremu za osobnu zaštitu i provode higijenu ruku, označiti područja sa neophodnom zaštitom nakon prijema pacijenta, rutinski čistiti i dezinficirati pacijentove kontaktne površine, ograničiti broj zdravstvenih djelatnika i posjetitelja u kontaktu sa pacijentom sumnjivim na 2019-nCoV, voditi evidenciju svih osoba koje ulaze u pacijentovu sobu uključujući osoblje i posjetitelje.
 • Mjere opreza za procedure kojima se stvara aerosol: pojedine procedure su povezane sa povećanim rizikom od prijenosa (npr. neinvanzivna ventilacija, trahealna intubacija), koristiti certificirane respiratorne maske s najmanjom zaštitom od N95 ili EU FFP2 ili ekvivalente, (uvijek provoditi provjeru pri stavljanju), zaštita za oči (naočale ili štitovi za lice), koristiti čiste, ne-sterilne ogrtače dugih rukava otporne na tekućinu, izvoditi procedure u adekvatno ventiliranoj sobi, ograničiti broj prisutnih osoba u sobi.
 • Administrativna kontrola
 • Uspostaviti održivu infrastrukturu i aktivnosti za prevenciju i kontrolu infekcije, trening za zdravstvene djelatnike, smjernice za rano prepoznavanje potencijalno sumnjivih slučajeva, pristup laboratorijskom testiranju, sprječiti gužve, odvojiti čekaonice za sumjive pacijente, procedure za prevenciju i kontrole infekcije postaviti na vidljiva mjesta s naglaskom na nadzor sumnjivih pacijenata za 2019-nCoV infekciju, monitoring i evalucija aktivnosti.
 • Okolišna i inžinjerska kontrola
 • Osigurati redovite kontrole kako bi se osigurala okolišna ventilacija u svim dijelovima zdravstvene ustanove, adekvatno čišćenje, održati prostorno razdvajanje od najmanje 1 metar između sumjivog pacijenta i ostalih.
 • Trajanje mjera opreza za 2019-nCoV infekciju
 • Mjera se trebaju primjenjivati stalno. Dodatnih mjera (kontaktne i kapljične) se treba pridržavati dok pacijent ima simptome. Potrebno su dodatne informacije o infekciji 2019-nCoV i načinu prijenosa da bi se definirala dužina primjene mjera opreza.
 • Osobe koje uzimaju laboratorijske uzorke i transportiraju ih trebaju se pridržavati standardnih mjera opreza kako bi se smanjila vjerojatnoća izlaganja patogenu.

IZVORI: WHO/2019nCoV/SurveillanceGuidance/2020.3, WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *