Javnozdravstveno upravljanje zbog sumnje na koronavirus (COVID-19)

Uncategorized

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNK/Ž

Javnozdravstveno upravljanje

zbog sumnje na koronavirus (COVID-19))

1. Sumnjiv slučaj

A. Pacijent sa teškom akutnom respiratornom infekcijom (povišena temperatura, kašalj, zahtjeva hospitalizaciju), i bez druge etiologije koja objašnjava kliničku prezentaciju, i povijest putovanja i boravka u Kini, Italiji, Južnoj Koreiji i Iranu (epidemijom pogođene zemlje) i drugim zemljama u kojima je potvrđen slučaj, unutar 14 dana prije početka simptoma,

ILI

B. Pacijenti sa bilo kojom akutnom respiratornom bolesti i najmanje jednim od sljedećeg:

 • Blizak kontakt sa potvrđenim  ili vjerojatnim slučajem COVID-19,
 • Rad ili posjeta zdravstvenoj ustanovi, gdje su liječeni pacijenti s akutnom respiratornom bolesti, potvrđenom ili vjerojatnom COVID-19.

1.     Upravljanje sumnjivim slučajem

1.1.  osobe s mjestom prebivališta u HNŽ/K koji su se vratili iz epidemijom pogođenih zemalja, a nemaju simptome

 • Osobe s mjestom prebivališta u HNŽ/K koji su se vratili iz epidemijom pogođenih zemalja, a nemaju simptome javljaju se izabranom obiteljskom liječniku putem telefona.
 • Izabrani obiteljski liječnik obvezan je popuniti epidemiološku anketu koja je prilog ovim procedurama  i osobu stavlja pod zdravstveni nadzor u samoizolaciju u trajanju 14 dana. Smjernice za kućnu izolaciju osoba koje dolaze iz NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana su u prilogu ove procedure.
 • Osoba koja je pod zdravstvenim  nadzorom obvezna je pridržavati se uputa obiteljskog liječnika i svaki dan se javljati na telefon  s podacima o zdravstvenom  stanju.
 • Zdravstveni djelatnik koji zaprimi poziv osobe koja je pod zdravstvenim nadzorom, obvezan je voditi evidenciju o datumu i vremenu zaprimljenog telefonskog  poziva i isto ovjeriti svojim potpisom na obrascu koji je prilog ovim procedurama.
 • Za vrijeme vikenda ili blagdana/praznika, osoba je obvezna sama voditi podatke o svom zdravstvenom stanju i iste prvi naredni radni dan dostaviti svom izabranom liječniku.
 • U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja u vrijeme vikenda ili blagdana/praznika osoba će se telefonom javiti na najbližu hitnu službu koja, prema procijeni treba izvjestiti dežurnog infektologa pri Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar radi daljnjeg postupanja.
 • Ukoliko je osoba koja se stavlja pod zdravstveni nadzor uposlena,  izabrani liječnik obiteljske medicine obvezan je otvoriti bolovanje sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranja i podzakonskim aktima.
 • Izabrani liječnika odmah dostavlja epidemiološki  upitnik  HES u svom zdravlja koji isti dostavlja  općinskom sanitarnom inspektoru, odnosno županijskom sanitarnom inspektoru ukoliko pri općini nema sanitarnog inspektora,  koji izdaje rješenje o stavljanju osobe pod zdravstveni  nadzor.
 • Epidemiološki upitnik se dostavlja i  ZZJZ.
 • Ukoliko dom zdravlja nema organiziranu HES, epidemiološki upitnik se izravno dostavlja  ZZJZ i općinskom sanitarnom inspektoru, odnosno županijskom sanitarnom inspektoru ako općina nema sanitarnog inspektora.
 • Općinski, odnosno županijski  sanitarni inspektor, dostavlja ZZJZ, nadležnom domu zdravlja i osobi koja se stavlja pod zdravstveni nadzor.

     Za refundiranje naknade plaće potrebna dokumentacija je:

 • Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad – dijagnoza Z 20,
 • Rješenje nadležnog sanitarnog inspektora,
 • Obrazac evidencije o redovitom javljanju izabranom liječniku.

1. 2. osobe s mjestom prebivališta u HNŽ/K koji su se vratili iz epidemijom pogođenih zemalja,  a imaju simptome

 • Osobe s mjestom prebivališta u HNŽ/K koji su se vratili iz epidemijom pogođenih zemalja,  a imaju simptome javljaju se izabranom  obiteljskom liječniku putem telefona.
 • Izabrani obiteljski liječnik obvezan je popuniti epidemiološku anketu i odmah kontaktira dežurnog infektologa SKB Mostar – Kliniku za infektivne bolesti.
 • Za osobe za koje se utvrdi da imaju simptome koje odgovaraju infekciji novog korona virusa i epidemiološku povezanost, potrebno je aktivirati plan djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama i medicinskim hitnim slučajevima ustanove, odnosno postupiti u skladu za Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05, dio 5. Prijevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih).
 • Izabrani liječnik osigurava sanitetsko vozilo svoga doma zdravlja koje će sukladno uputama Klinike za infektologiju preuzeti osobu na adresi prebivališta i istu prevesti do SKB Mostar – Klinike za infektologiju.
 • Prijevoz provesti samo odgovarajućim sanitetskim prijevoznim sredstvom i uz uvjete koji onemogućavaju širenje zaraze. Pacijent treba staviti medicinsku masku. Zdravstveno osoblje prati pacijenta, a skrb prilagoditi prema dostupnoj opremi za osobnu zaštitu sukladno mjerama propisanim od Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH (minimalno je potrebno imati medicinsku masku i rukavice). Prema potrebi, hospitalizacija i izolacija se provodi SKB Mostar-Kliniku za infektologiju.
 • Prije prijevoza pacijenta, nadležni liječnik treba izvijestiti dežurnog infektologa pri Klinici za infektivne bolesti SKB Mostar o mogućem vremenu dolaska pacijenta u SKB Mostar- Kliniku za infektologiju.

Kontakt telefon je 063/031-807

Naprijed navedena procedura primjenjuje se i u slučajevima kada se kod gore navedenih osoba potvrdi pozitivan nalaz na COVID-19, u kojem slučaju  se sve osobe koje su bile u bližem kontaktu s oboljelim stavljaju pod zdravstveni nadzor

Više informacija za zdravstvene djelatnike i stanovništvo mogu se pronaći na stranici

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *