PREPORUKE ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Takoder, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporuuje se najprije kontaktirati […]

Nastavi čitati

OSNOVAN IZOLATORIJ ZA GRAD MOSTAR

Na osnovu Odluke o izolatorijumu i liječenju osoba oboljelih od COVID-19  u objektu Rodoč  bb, Mostar broj:06-02-33-301/20 od 17.09.2020.godine ,a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo  i uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva,  misnistar zdravstva ,rada i socijalne zaštite HNK zadužuje Dom zdravlja  Stari grad Mostar i Dom zdravlja Mostar da osiguraju hladne timove u primarnoj […]

Nastavi čitati

Američko veleposlanstvo uručilo donaciju domovima zdravlja u Mostaru

Predstavnici CIMIC tim američkog veleposlanstva u BiH u Čapljini su uručili donaciju zaštitnu opremu za borbu protiv COVID-19 domovima zdravlja u Mostaru, Nevesinju, Crvenom križu Mostar te Oružanim snagama (OS) BiH. Direktor Doma zdravlja Mostar Mario Kordić istaknuo je kako će donirana oprema pomoći zdravstvenim djelatnicima u sljedećoj fazi borbe protiv epidemije. -Radi se o […]

Nastavi čitati

UPUSTVO SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA n/r direktora/ravnatelja

Predmet: Upustvo  za postupanje u vezi upućivanja pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostičke preglede, dostavlja se Kantonalni štab civilne zaštite donio je Naredbu broj: 17-06-40-16-67120 od 30.04.2020.godine kojom se dozvoljava postepeno uvođenje pružanja redovnih specijalističko-konsultativnihi dijagnostičkih pregleda u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva prema redoslijedu prioriteta počevši od 04.05.2020. godine, u […]

Nastavi čitati

Edin dr. Kapetanović imenovan za direktora Doma zdravlja Stari grad Mostar

Na osnovu člana  66. stav 2. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“ br: 46/10 i 75/13), člana 28. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Stari grad Mostar broj: 01-1-102/2015-03 od 12.01.2015. godine a uz prethodnu  saglasnost Ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite/skrbi HNK/Ž br: 06-02-39-417/20 od 27.04.2020. godine Upravni odbor/vijeće na XXVII […]

Nastavi čitati

“Odbrana Mostara od COVID 19 postala je zajednička“

“Odbrana Mostara od COVID 19 postala je zajednička“ Na press-konferenciji Kriznog štaba Civilne zaštite HNK  V.D. Direktor Doma zdravlja Stari grad Edin dr.Kapetanović pohvalio je angažman uposlenika svih domova u gradu, kao i saradnju ustanova, medicinskih radnika, ali i domova sa svim ostalim institucijama i štabovima. “Odbrana Mostara od COVID 19 postala je zajednička. Preustroj […]

Nastavi čitati

Ministar dr. sc. Goran Opsenica zamolio je, ministricu Gudeljević za pomoć, u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora

Ministar dr. sc. Goran Opsenica Zamolio je, ministricu Gudeljević za pomoć, ponajprije u vidu zaštitne opreme, testova i respiratora Danas su u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, gđa Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite u Vladi HNK održali […]

Nastavi čitati

Preporuke za rad porodičnih/obiteljskih ljekara za vrijeme COVID-19 pandemije

Preporuke za rad porodičnih/obiteljskih ljekara za vrijeme COVID-19 pandemije Preporuke za rad porodičnih/obiteljskih ljekara za vrijeme COVID-19 pandemije Cilj Preporuka je da pomogne porodičnim/obiteljskim ljekarima i rukovodiocima domova zdravlja da se što bolje organiziraju rad na prevenciji, otkrivanju i praćenju COVID-19. Svijesni smo u potpunosti da svaki dom zdravlja radi po procedurama koje su sačinili […]

Nastavi čitati

(IZIS)-(elektronski sanitarni upitnik)

30.03.2020. 13:57h Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K je, u cilju dodatne zaštite zdravstvenih radnika, zaštite osobnih podataka osiguranika  i suzbijanja širenja zaraze COVID-2019, osigurao novu funkcionalnost u Integriranom zdravstvenom informacijskom sustavu (IZIS). Riječ je elektroničkom vođenju (elektronski sanitarni upitnik) i provjeri epidemiološkog statusa svih pacijenata s kojima zdravstveni radnici dolaze u kontakt.  Pored olakšanog vođenja epidemiološkog […]

Nastavi čitati