DOM ZDRAVLJA STARI GRAD MOSTAR POČEO VAKCINACIJU PROTIV COVID-19 U CENTRU ZA KULTURU MOSTAR

„Jutros je krenuo Centralni objekat za vakcinaciju, u kojem se može vakcinisati daleko veći broj nego što je to do sada bio slučaj, jer je do sada vršena vakcinacija u ambulantama porodične medicine“ rekao je direktor Javne ustanove DZ Stari grad Mostar, dr Edin Kapetanović. Istakao je da je ovo još uvijek početna faza procesa […]

Nastavi čitati

Neradni dani u Federaciji BiH su 1., 2. i 3. maj

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima određeno da je Prvi maj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja). Ovim zakonom je propisano da, ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan […]

Nastavi čitati

INFORMACIJE ZA OSOBE U IZOLACIJI

ŠTA JE KORONAVIRUSNA BOLEST (COVID-19)? SIMPTOMI COVID-19 NAČIN PRENOSA INFEKCIJE KAKO ZAŠTITITI SEBE I DRUGE OD INFEKCIJE? PSIHOLOŠKE REAKCIJE U IZOLACIJI, KARANTENI, SAVJETI I PREPORUKE KAKO SE PRIPREMITI ZA TELEFONSKI POZIV LJEKARU OD KUĆE? ŠTA NAPRAVITI KOD POGORŠANJA SIMPTOMA COVID-19 INFEKCIJE? PREPORUKE SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (WHO) ZA OSOBE KOJE BORAVE U IZOLACIJI ODGOVOR NA OVA […]

Nastavi čitati

Pfizer vakcina

/ Pfizer cjepivo/Fajzer vakcina Comirnaty: šta treba znati Šta morate znati prije nego što primite Comirnaty- Pfizer vakcinu? Kontraindikacije: Comirnaty se ne smije dati• ako ste alergični na aktivnu tvar ili neki pomoćni sastojak ove vakcine O alergijskim i anafilaktičnim reakcijama na vakcine protiv COVID-19 više pročitajte ovdje. Danas se smatra kako je sastojak PEG (polietilen […]

Nastavi čitati

Dom zdravlja Stari grad Mostar uveo telefonske linije za prijave za vakcinaciju

Dom zdravlja Stari grad Mostar uveo telefonske linije za prijave za vakcinaciju 06/04/2021  U Dom zdravlja Mostar-Stari grad obavještava pacijente da su u svim područnim ambulantama uvedene dodatne telefonske linije na koje se može vršiti prijava zainteresovanih pacijenata za vakcinaciju. Uz redovne brojeve telefona na koje će se i dalje vršiti konsultacije, savjeti i kontakti […]

Nastavi čitati

COVID-19 Vaccine AstraZeneca MO_EC decision

Što je cjepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca i za što se koristi? COVID-19 Vaccine AstraZeneca MO_EC decision Cjepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca namijenjeno je sprječavanju koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) u osoba u dobi od 18 godina i starijih. Bolest COVID-19 uzrokuje virus SARS-CoV-2. Cjepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca proizvodi se od drugog virusa (iz porodice adenovirusa), koji je […]

Nastavi čitati

1.MART DAN NEZAVISNOSTI NERADNI DAN U FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je obavijestilo javnost da u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade na taj praznik. Iz ministarstva navode da se Dan nezavisnosti BiH, 1. mart, obilježava jedan dan i to na dan samog praznika. […]

Nastavi čitati

ZABRANJUJU SE ORIGANIZIRANE PROSLAVE DOČEKA NOVE GODINE 2021

Zabranjuju se organizirane proslave dočeka Nove godine 2021 Preporučuje se da, u vrijeme održavanja svih predstojećih praznika, kao i Nove godine 2021. godine, privatna okupljanja svedu na minimum i obilježavaju u krugu najuže porodice. Preporućuje se roditeljima da obustave pohađanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti svoje djece, te da izbjegavaju slićna okupljanja, posebno u zatvorenom prostoru. […]

Nastavi čitati

Preminuo Senad dr. Kovačić-Kivi

Preminuo doktor Senad Kovačić-Kivi 14/12/2020 Jutros oko 8 sati i 30 minuta u 67-oj godini života od srčanog udara preminuo je doktor Senad Kovačić u penziji. Doktor Kovačić je veći dio svog radnog vijeka proveo radeći u amabulantama porodične medicine Doma zdravlja Stari grad Mostar i pružajući uvijek adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu  građanima Grada […]

Nastavi čitati

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva 7.12.2020.godine

Dozvoljava se kantonalnim štabovima  ministarstva zdravstva uvodenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje  Kriznog štaba  Federalnog ministarstva zdravstva. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe. Nakon isteka roka iz Poglavlja Xll. todka 2. ove Naredbe, zadužuje se Krizni štab […]

Nastavi čitati

Zabrana kretanja u FBiH od 23-05 sati

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je na 21.izvanrednoj sjednici održanoj 09.11.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na podrudju Federacije BiH donio Naredbu broj 01-.33-6301120 kojom se zabranjuje kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne iHercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. izuzimaju se svi zaposlenici  koji […]

Nastavi čitati

Nova Naredba od 05.11.2020.godine

Novom naredbom “nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko […]

Nastavi čitati

NOVA NAREDBA KRZNOG ŠTABA FMZ OD 25.10.2020.G.

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je hitnu sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje se primjenjuju od 26.10. te ih dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.  Novom naredbom naloženo je kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama […]

Nastavi čitati

PREPORUKE ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Takoder, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Preporuuje se najprije kontaktirati […]

Nastavi čitati

OSNOVAN IZOLATORIJ ZA GRAD MOSTAR

Na osnovu Odluke o izolatorijumu i liječenju osoba oboljelih od COVID-19  u objektu Rodoč  bb, Mostar broj:06-02-33-301/20 od 17.09.2020.godine ,a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo  i uz saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva,  misnistar zdravstva ,rada i socijalne zaštite HNK zadužuje Dom zdravlja  Stari grad Mostar i Dom zdravlja Mostar da osiguraju hladne timove u primarnoj […]

Nastavi čitati